Komentari

Dodatak za njegu djeteta u 2011. godini - 12 mjeseci prije rođenja

Dodatak za njegu djeteta u 2011. godini - 12 mjeseci prije rođenja


GEO 111/2010 propisuje da su osobe koje su u prošloj godini prije datuma rođenja djeteta primale dohodak koji je predmet poreza na dohodak u korist dječjeg doplatka za 2011. godinu. U vezi s ovih 12 mjeseci prije rođenja, puno je pitanja majki.

Pitanje: Kako izračunati dodatak u slučaju kada je osoba iskoristila dopust i dodatak, zatim se vratila na posao i nakon razdoblja od nekoliko mjeseci rodi se drugo dijete?
Odgovor: Ako je osoba prethodno ispunila CCC, tada je drugo dijete radilo i rodilo, pri uspostavljanju osnove za obračun doplatka za CCC za drugo dijete uzima se u obzir sav prihod koji podliježe oporezivanju, kao i i doplatak za odgajanje prvog djeteta, dohodak povezan s dopustom za rodiljni dopust ili prenatalni dopust. Osnova za izračun doplatka određuje se kao ukupni iznos prihoda ostvarenih u posljednjih 12 mjeseci prije datuma rođenja djeteta i podijeljen s 12.

Pitanje: Da li se tehnička nezaposlenost smatra razdobljem podobnosti pri uspostavljanju prava na naknadu?

Odgovor: Razdoblje privremenog prekida djelatnosti na inicijativu poslodavca, bez prestanka radnog odnosa, iz ekonomskih, tehnoloških, strukturnih razloga, prema zakonu je asimilirano razdoblje i uključuje tehničku nezaposlenost, uzimajući u obzir pri određivanju visine doplatka za odgajanje djeteta. ,
Pitanje: Može li smanjenje rasporeda rada na 2 sata dnevno utjecati na dobivanje doplatka za njegu djeteta?

Odgovor: Samo jedan sat aktivnosti dnevno dovoljan je da se osigura prihvatljivost doplatka za uzgoj djece. Također, potrebno je u dokumentaciji priložiti dokument poslodavca kojim se potvrđuju poduzete mjere kao što su: smanjenje radnog programa, kolektivni otkaz, itd.

Stoga, ako poslodavac potvrđuje svakodnevno prisustvo i u potvrdi o porezu na dohodak, oni se također pojavljuju razdoblja tehničke nezaposlenosti, ako postoje, osoba ima pravo na dodatak za uzdržavanje djece.

Ako ima skraćeni raspored rada ili je u tehničkoj nezaposlenosti, to neće utjecati na njega da dobije naknadu, jer zbog svoje volje nema prekida u radnom vremenu. Ovi uzroci nastaju zbog volje poslodavca. Jedina mana je da će ta razdoblja utjecati na iznos doplatka.

Primjer: To znači da: ako je zaposlenica radila 10 mjeseci samo 4 sata dnevno, a 2 mjeseca bila u tehničkoj nezaposlenosti, na kraju ona ima pravo na naknadu, izračunatu u odnosu na dobiveni dohodak - 75% neto prihoda, ali ne manje od 600 leja mjesečno.

Pitanje: Da li je moguće pokriti nedostajuća razdoblja iz zakonskog razdoblja od 12 mjeseci prije rođenja djeteta, retroaktivnim plaćanjem ugovora o socijalnom osiguranju s CNPP-om ili ugovora zdravstvenog osiguranja s CNAS-om?
Odgovor: Za dodjelu dječjeg dodatka za rast, uplata doprinosa za socijalno osiguranje nije relevantna. Jedini način je da se porez podliježe porezu na dohodak ili ako je osoba bila u nekoj od sljedećih situacija:

 • imati koristi od naknade za nezaposlene, utvrđene u skladu s zakonom, ili su okončali razdoblja doprinosa u javnom mirovinskom sustavu, pod uvjetima predviđenim normativnim aktima posebnog karaktera koji reguliraju kolektivna otpremnina;
 • bili su u evidenciji županijskih agencija za zapošljavanje, odnosno općine Bukurešt, kako bi im se dodijelila naknada za nezaposlene;
 • imali su koristi od godišnjih odmora i naknada za socijalno zdravstveno osiguranje predviđenih Vladinim Pravilnikom br. 158/2005 o blagdanima i naknadama socijalnog zdravstvenog osiguranja, odobrenim izmjenama i dopunama Zakonom br. 399/2006, s naknadnim izmjenama i dopunama;
 • imali su koristi od zdravstvenog odsustva i naknada za prevenciju bolesti i oporavak radne sposobnosti, isključivo u situacijama koje nastaju uslijed radne nezgode ili profesionalne bolesti, sukladno Zakonu br. 346/2002 o osiguranju od profesionalnih nezgoda i profesionalnih bolesti, ponovno objavljeno;
 • ostvarili invalidsku mirovinu, sukladno zakonu;
 • nalazi se u privremenom prekidu djelatnosti, na inicijativu poslodavca, bez prestanka radnog odnosa, iz ekonomskih, tehnoloških, strukturnih ili sličnih razloga, sukladno zakonu;
 • koristili su dopust i mjesečni dodatak za odgoj djece;
 • koristili su dopust i mjesečnu naknadu za odgajanje djeteta s invaliditetom;
 • koristio se dopustom bez plaćanja za uzgoj djece;
 • je u razdoblju od 3 mjeseca od prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme i početka drugog ugovora o radu u utvrđenom trajanju, definiranog Zakonom br. 53/2003 - Kodeks o radu s naknadnim izmjenama i dopunama;
 • pratili supruga / suprugu poslane / poslane na stalnu misiju u inozemstvo;
 • vojnu službu obavljali su ili su obavljali dobrovoljno, bili su koncentrirani, mobilizirani ili zatvoreni;
 • pohađa, bez prekida, dnevne tečajeve pred-sveučilišnog obrazovanja ili, ovisno o slučaju, sveučilišne i post-sveučilišne razine na razini magistarskih studija, organiziranih prema zakonu, u zemlji ili drugoj državi članici Europske unije;
 • imati kvalitetu doktoranda, pod uvjetima predviđenim čl. 20. i 21. Odluke Vlade br.567 / 2005 o organizaciji i provođenju doktorskog sveučilišnog studija, s naknadnim izmjenama;
 • je u razdoblju između zaključenja oblika pred-sveučilišnog obrazovanja i početka, u istoj kalendarskoj godini, drugog oblika pred-sveučilišnog obrazovanja, dnevnih tečajeva, organiziranih prema zakonu, koji se posjećuju bez prekida;
 • je u razdoblju između diplomiranja dnevnih tečajeva pred-sveučilišnog obrazovanja, organiziranih prema zakonu, i početka sveučilišnog obrazovanja, dnevnih tečajeva, u istoj kalendarskoj godini;
 • je u razdoblju između zaključenja oblika sveučilišnog obrazovanja, dnevnih tečajeva, sa ili bez ispita licence ili diplome, i početka, u istoj kalendarskoj godini, drugog oblika sveučilišnog obrazovanja, dnevnih tečajeva, organiziranih prema zakonu , posjećeno bez prekida;
 • je u razdoblju između zaključka oblika sveučilišnog obrazovanja, dnevnih tečajeva, sa ili bez prvostupničkog ili diplomskog ispita, i početka, u istoj kalendarskoj godini, post-sveučilišnog obrazovanja na razini magistarskog studija, dnevnih tečajeva, organiziranih prema zakonu, posjećivana bez prekida;
 • to je u razdoblju između zaključenja oblika post-sveučilišnog obrazovanja, dnevnih tečajeva i početka, u istoj kalendarskoj godini, drugog oblika post-sveučilišnog obrazovanja, dnevnih tečajeva, organiziranih prema zakonu, koji se pohađaju bez prekida;
 • je u roku od 60 dana od završetka obveznih tečajeva ili, ovisno o slučaju, od završetka dnevnih tečajeva pred-sveučilišnog, sveučilišnog i post-sveučilišnog obrazovanja na razini magistarskog studija, organiziranog prema zakonu, sa ili bez završnog ispita, radi zapošljavanja ili, ovisno o slučaju, prijelaz na nezaposlenost, izračunato počevši od datuma 1 mjeseca nakon završetka studija;
 • imao je koristi od odmora bez plaćanja za sudjelovanje na tečajevima za osposobljavanje i stručno usavršavanje na inicijativu poslodavca ili na koji je dao svoj pristanak, organiziran u skladu sa zakonom.

Članak je napisala Krisstina, moderatorica pravnog savjetovanja Foruma. Ako imate pitanja koja se odnose na doplatak za djecu, možete se prijaviti na forum i postaviti pitanja.

Oznake Dopuštenje 2011 Doplatak za njegu djece 2011 Doplatak za porodilje Dopis dopuštenja Doplatak za doplatak


Video: Suspense: Hitchhike Poker Celebration Man Who Wanted to be . Robinson